Biznes i technologie

Zabawki kontrolowane

W pierwszym kwartale tego roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 859 zabawek. Zakwestionowano 36,6 proc. (314) sprawdzanych produktów.Najwięcej zastrzeżeń dotycz...

Całkiem dobre prognozy sprzedaży zabawek

Producenci zabawek powinni koncentrować się na takich wartościach zabawek jak: edukacja, bezpieczeństwo i jakość, bo to one głównie są czynnikami wpływającymi n...