Biznes i technologie

Wielkość eksportu w czerwcu 2015 roku

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w czerwcu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych sz...

Upadłości firm w Polsce

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w czerwcu br. opublikowano 60 orzeczeń o upadłości firm, co oznacza -15,5% spadek w stosunk...

Zabawki kontrolowane

W pierwszym kwartale tego roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 859 zabawek. Zakwestionowano 36,6 proc. (314) sprawdzanych produktów.Najwięcej zastrzeżeń dotycz...

Całkiem dobre prognozy sprzedaży zabawek

Producenci zabawek powinni koncentrować się na takich wartościach zabawek jak: edukacja, bezpieczeństwo i jakość, bo to one głównie są czynnikami wpływającymi n...