RMD RESEARCH: PROCENTOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W 2023 R.