„Rynek Zabawek” członkiem PBC – Polskie Badania Czytelnictwa

Magazyn „Rynek Zabawek” to jedyne pismo poświęcone branży zabawkarskiej, którego nakład jest kontrolowany przez Polskie Badania Czytelnictwa (PBC). Dzięki temu w sposób przejrzysty dostarczamy Państwu starannie zweryfikowane informacje o nakładzie i rozpowszechnianiu naszego tytułu. PBC jest jedyną organizacją w kraju zrzeszającą przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych firm działających na rynku prasowym. Kontrolowany nakład daje Państwu jasny przekaz o wiarygodnej dystrybucji magazynu „Rynek Zabawek”.

Jako członek PBC co miesiąc deklarujemy wysokość nakładu i rozpowszechniania naszego tytułu zgłoszonego do kontroli.

Są to m.in. informacje o:

  • nakładzie,
  • liczbie egzemplarzy rozdanych podczas targów i eventów oraz przesłanych bezpłatnie,
  • wysokości sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań,
  • zwrotach,
  • geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa).

Co miesiąc dane publikowane są na stronie www.teleskop.org.pl. Dostęp do danych mają wyłącznie członkowie PBC. Na zakończenie każdego roku audytorzy upoważnieni przez zarząd weryfikują, w oparciu o dokumentację finansową, zadeklarowane przez wydawcę dane. Szczegółowe wyniki kontroli udostępniane są członkom PBC, a wybrane informacje (średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne lub bezpłatne) przekazywane do publicznej wiadomości w oficjalnym komunikacie zarządu na stronie www.pbc.pl (w dziale „Kontrola”).