Biznes i technologie

Standem w klienta

Najważniejsze powody, dla których warto wstawić ekspozytor do swojego sklepu, nawet jeśli wymaga to zmian w aranżacji, a także argumenty przemawiające za tym, b...

RAPORT „Rynku Zabawek”: Krajobraz po bitwie

Kryzys związany z globalną pandemią dotknął w mniejszym lub większym stopniu każdą branżę – jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio. Jego skutki odczu...

Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym

Niewykonanie obowiązku przez dłużnika lub nierealizowanie uprawnień przez wierzyciela w połączeniu z upływem czasu może skutkować brakiem możliwości dochodzenia...