Zabawki na wokandzie

15 maja br. w Sądzie Rejonowym w Legnicy zapadł wyrok w głośnej sprawie związanej z wypowiedzeniem przez spółkę Toy Planet Sp. z o.o. umowy franczyzowej. Spółka dochodziła od franczyzobiorcy kar umownych wynikających z wcześniejszego zerwania umowy i prowadzenia działalności konkurencyjnej po jej rozwiązaniu.

W uzasadnieniu wyroku sąd uznał za bezzasadne wszystkie zarzuty franczyzobiorcy wobec Toy Planet Sp. z o.o., zgadzając się z argumentacją Toy Planet Sp. z o.o., że w pełni i należycie wykonywała swoje obowiązki wynikające z zawartej umowy franczyzowej. Wysokość naliczonych i egzekwowanych kar umownych została nieznacznie obniżona. Zarząd Toy Planet Sp. z o.o. poinformował jednak, że konsekwentnie będzie domagać się zapłaty pełnej wysokości kar umownych wynikających z zerwania umowy franczyzowej. Wobec tego skierował do sądu kolejną sprawę dotyczącą pozostałej części kary umownej, która dotychczas nie była objęta postępowaniem sądowym.

Wyrok, mimo że nieprawomocny, był oczekiwany zarówno przez franczyzodawcę, jak i grupę byłych franczyzobiorców, których sprawy o podobnym charakterze toczą się obecnie przed wrocławskimi sądami.