RODO – spotkanie członków PSBZiADz

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie/szkolenie, zorganizowane specjalnie na prośbę Członków Stowarzyszenia, w celu przekazania Państwu najważniejszych obowiązków dot. RODO na podstawie unijnego Rozporządzenia oraz na podstawie projektu ustawy.

Temat:  „Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (dalej „RODO”)”. Omówienie najnowszego projektu ustawy.

Termin: 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

Spotkanie organizowane jest tylko dla członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.