Mikrofonik

vtech-zabawka-interaktywna-mikrofonik-b-iext51945856

Uczy dzie­ci pio­se­nek oraz roz­po­zna­wa­nia in­stru­men­tów mu­zycz­nych. Po­sia­da 3 wa­rian­ty za­ba­wy. Ob­ra­ca­jąc po­krę­tło w lewo lub w pra­wo, spo­wal­nia­my lub przy­spie­sza­my dźwię­ki. Na­ci­ska­nie ko­lo­ro­wych przy­ci­sków po­zwa­la na wy­gry­wa­nie pio­se­nek nuta po nu­cie. Wiek: 1+.

Producent/dystrybutor: VTech/Trefl