Normy dla zabawek w przygotowaniu!

Oto kilka norm dla zabawek, które są obecnie w trakcie przygotowywania:

EN 71-1:2014/prA1 Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical properties – Amendment 1: Cords and drawstrings in toys and packaging

(EN 71-1 : 2014/popr. A1 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne – poprawka 1: Sznury i sznurki ściągające w zabawkach i opakowaniach)

Wstępna data głosowania: 2 lutego 2017 r.

EN 71-1:2014/prA2 Safety of toys – Part 1: Mechnical and physical properties – Amendment 2: Projectiles, rotors, propellers and flying toys

(EN 71-1 : 2014/prA2 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne – Poprawka 2 : Pociski , wirniki, śmigła i latające zabawki)

Wstępna data głosowania: 2 lutego 2017 r.

EN 71-1:2014/prA3:2015 Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical properties

Wstępna data głosowania: 9 czerwca 2016 r.

Źródło: PKN