WAŻNE! Ustawa o ochronie rynku książki i uzasadnienie do ustawy

Polska Izba Książki przekazała do konsultacji projekt ustawy o książce wraz z uzasadnieniem:

Ustawa o ochronie rynku książki_2021_12.04.2021.(projekt 1)

Uzasadnienie do ustawy o ochronie rynku książki 2021_12.04.2021.(projekt 1)

 

“Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Polskiej Izby Książki zapraszam do konsultacji w sprawie nowej wersji projektu ustawy o książce. Przypominamy, że dotychczasowy projekt ustawy, procedowany w Sejmie i wielokrotnie dyskutowany w środowisku książki, powstał w lutym 2017 roku.

Zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia członków PIK, jak i przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej Rada Izby kontynuuje prace nad wdrożeniem ustawy o rynku książki do porządku prawnego w Polsce. Dotychczasowy tekst projektu ustawy i uzasadnienia do ustawy wymagał aktualizacji i zmian, uwzględniających wnioski ze środowiskowych debat oraz dyskusji z kierownictwami ministerstwa kultury i Instytutu Książki.

Przedstawiamy do konsultacji  nowy projekt  „Ustawy o ochronie rynku książki”  wraz z „Uzasadnieniem do ustawyz prośbą o Państwa uważną lekturę i przesłanie uwag na adresbiuro@pik.org.pl do 18 maja. Prosimy o uwagi do poszczególnych zapisów, propozycje uzupełnień czy też po prostu Państwa akceptację przedłożonego tekstu Ustawy.

Wyniki konsultacji, do których zapraszamy wszystkie podmioty działające na rynku książki, omówione zostaną wraz z decyzją o dalszym procedowaniu projektu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Książki 20.05. 2021 r.

W oczekiwaniu na Państwa odpowiedzi

Sonia Draga

Prezes Polskiej Izby Książki”