UOKiK: kontrola zabawek wydających dźwięki

Najwięcej objętych kontrolą zabawek (127) pochodziło z Chin. Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (37), zastrzeżenia zgłoszono też wobec jednej zabawki wyprodukowanej
w Polsce.

Wyniki kontroli TUTAJ!