UOKiK: ftalany pod kontrolą Inspekcji Handlowej

Czy plastikowa zabawka jest bezpieczna? UOKiK sprawdził, czy dopuszczalne stężenie ftalanów w lalkach, zabawkach do kąpieli, piłkach nie jest przekroczone.

Listę zabawek z wykrytymi nieprawidłowościami w laboratorium UOKiK w Łodzi znajdziesz w tutaj.