Szkolenie PSBZiADz: Transakcja sprzedaży poza Unię Europejską – wymagania i formalności

23 listopada 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zaprasza członków Stowarzyszenia na szkolenie online – „Transakcja sprzedaży poza Unię Europejską – wymagania i formalności”. 

Powyższy temat szkolenia będzie uzupełniony o problematykę i pytania, które wpłynęły po ostatnim szkoleniu. Szkolenie skierowane jest do Członków Stowarzyszenia  – do handlowców i logistyków obsługujących międzynarodowe umowy sprzedaży towarów.

Opis szkolenia:

Jak prawidłowo zgłosić towar do procedury wywozu oraz dobór innych procedur zastępczych przy różnych rodzajach transakcji. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów do odprawy celnej i jak należy się przygotować do kontroli w trakcie i po zgłoszeniu celnym do procedury. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję z księgowością i urzędem skarbowym.

Program szkolenia:

 1. Procedura wywozu:
 • dokumentacja do odprawy celnej,
 • analiza faktury handlowej,
 • packing lista – jak powinna wyglądać,
 • list przewozowy CMR i jego istota przy odprawie celnej,
 • inne dokumenty wymagane przy specyfikacji towaru.
 1. Uszlachetnianie bierne:
 • co oznacza uszlachetnianie bierne,
 • kiedy stosujemy procedurę za pozwoleniem,
 • wybór pozwolenia jednorazowe – długoterminowe,
 • jak rozliczyć i zamknąć procedurę uszlachetniania biernego.
 1. Rezygnacja z zamówienia i odsyłka towaru do dostawcy:
 • analiza prawidłowej dokumentacji do odesłania towaru,
 • jak rozliczyć stan magazynowy, podatki oraz zwrot należnej zapłaty za towar.
 1. Jak wysyłać próbki towaru?:
 • dokumenty do „oddania” towaru klientowi w celach rozpowszechniania handlu,
 • ustalanie wartości próbek do wywozu towaru z UE,
 • jak rozliczyć się z urzędem skarbowym z „oddania” towaru kontrahentowi.
 1. Incoterms w transakcji handlowej, a miejsce powstania obowiązku podatkowego. Korzyści w doborze Incotermsów dla bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników:

 • Będą potrafili wyprowadzić towar z Unii Europejskiej
 • Zapoznają się z prawidłowością procesów przygotowujących towar do eksportu.
 • Poznają zawiłości odpraw celnych w eksporcie w zależności od transakcji przekazania towaru.
 • Dowiedzą się czego należy się spodziewać podczas kontroli celnej towaru.
 • Rozróżniać będą dokumentację oraz oddawanie towaru „za darmo”.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień 

Dr Izabella Tymińska

Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.

Były pracownik Urzędu Celnego.

Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.

Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, intrastatu w teorii i praktyce.