RYNEK ZABAWEK wraz z KOPD zapraszają do udziału w XVIII edycji konkursu Świat przyjazny dziecku!

Konkurs Świat przyjazny dziecku, którego organizatorem jest ogólnopolska organizacja Komitet Ochrony Praw Dziecka ma już osiemnaście lat.
W działania włączyło się setki firm produkujących, importujących i dystrybuujących produkty dla dzieci. Ocenionych zostało kilkaset przesłanych produktów, wyłonionych kilkadziesiąt zwycięzców, a wszystko po to, by rosła liczba zadowolonych dzieci. 

Konkurs jest najdłużej działającą inicjatywą tego typu i jedyną organizowaną przez organizację pożytku publicznego. Ma cel nie tylko edukacyjny, ale
i pomocowy. Środki finansowe przekazywane przez firmy są istotnym wkładem w działalność KOPD i umożliwiają skuteczną pomoc naszym podopiecznym. 

Zgłoszenie książek, zabawek, miejsc, inicjatyw i portali odbywa się poprzez nadesłanie ankiety, dostępnej na stronie KOPD. Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia 2019 r. (szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie i kalendarium, dostępnych na stronie KOPD). Następnie zwoływane są obrady Kapituły – zazwyczaj są to dwa spotkanie oraz dyskusje online i trwa ocena zabawek, książek, miejsc i inicjatyw dla dzieci. 

O Komitecie Ochrony Praw Dzieck

Komitet Ochrony Praw Dzieckajest organizacją pożytku publicznego, która ma już blisko 40- letnie doświadczenie w zakresie ochrony praw dziecka oraz szeroko rozumianej pomocy rodzinom i opiekunom. Obok działalności polegającej na przeciwdziałaniu przypadkom przemocy i krzywdy dziecka, KOPD ma wieloletnie doświadczenie w organizacji i realizacji szeregu kampanii społecznych, konkursów, projektów i eventów. 

Laureaci konkursu mają prawo do: 

 • ➢ posługiwania się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka i logo Konkursu Świat przyjazny dziecku przez 1 rok;  
 • ➢ współpracy z KOPD w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych;  produktach/miejscach/inicjatywach/portalach na stronie internetowej KOPD www.kopd.pl oraz na łamach pism/portali i mediów Partnerskich Konkursu; 
 • ➢ promocji swoich produktów na profilu FB KOPD;  
 • ➢ pamiątkowej Statuetki;  
 • ➢ referencji/recenzji nagrodzonego produktu/miejsca/inicjatywy/portalu w formie artykułu tematycznego przygotowanego przez eksperta – członka Kapituły lub psychologa z zespołu, specjalistów KOPD; 
 • ➢ kampanii promocyjnej w formie konkursu na Facebooku; 
 • ➢ oznaczenia miejsca przyjaznego dzieciom za pomocą specjalnie przygotowanej naklejki z logotypem KOPD i logo Konkursu; 
 • ➢ udziału w uroczystej Gali kończącej XVIII edycję Konkursu Świat przyjazny dziecku; 
 • ➢ świadczeń promocyjnych w ramach Gali m.in.: możliwość rozstawienia rollupów, zamieszczenia ulotki, gadżetu w teczce, materiału promocyjnego: katalogu.   

Uczestnicy konkursu mają prawo do: 

 • ➢posługiwania się logotypem KOPD z informacją, że są donatorami Komitetu Ochrony Praw Dziecka przez 1 rok, od momentu przekazania opłaty konkursowej;  
 • ➢posługiwania się informacją, że ich produkty zostały nominowane do udziału w XVIII edycji Konkursu oraz wykorzystywać ten fakt w komunikacji PR i działaniach marketingowych.