OGŁOSZENIE! EDGARD poszukuje reprezentanta handlowego

Wydawnictwo Edgard istnieje od ponad 20 lat, jest czołowym wydawcą innowacyjnych publikacji do nauki języków obcych, poradników Samo Sedno, gier dla dzieci z serii Kapitan Nauka oraz gier dla młodzieży i dorosłych z serii Edgard Games. W związku z rozwojem działu handlowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Reprezentant handlowy (południowa Polska)

Zakres obowiązków:

– obsługa i rozbudowa sieci dystrybucji

– praca z kluczowymi klientami firmy

– dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów w obsługiwanych punktach

– podtrzymywanie dobrych relacji z klientami

– prezentacja oferty firmy

– przygotowywanie raportów

Wymagania:

– znajomość oraz minimum roczne doświadczenie w pracy w przynajmniej jednej z branż: branża książki, branża książki dla dzieci, branża gier planszowych, branża zabawki (warunek konieczny)

– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętności negocjacyjne

– wysoka kultura osobista

– bardzo dobra znajomość obsługi komputera

– doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego

– sumienność

– zaangażowanie w pracę

– czynne prawo jazdy kat. B

– dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

 

Zapewniamy:

– niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych obowiązków, w  tym samochód

– przyjazną atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole

– współpraca na zasadach B2B

– motywujące wynagrodzenie (stała kwota plus dodatkowa prowizja za osiągane cele)

– zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@edgard.com.pl z tematem wiadomości „Reprezentant handlowy”

– firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

Administrator danych:

Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.

ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.