Miki: 7 wrzesnia 2018 r.

Miki. Kraków. 7 września 2018 r.