Komitet Ochrony Praw Dziecka wspiera umiejętności wychowawcze rodziców.

Co to znaczy być uważnym rodzicem i wspierać dziecko? Dlaczego warto nazywać uczucia i rozmawiać o nich z dzieckiem?  Zapraszamy do zapoznania się z treścią praktycznego poradnika dla rodziców małych dzieci oraz broszury „Zadbaj o siebie i dziecko” – przygotowanych przez ekspertów Komitetu Ochrony Praw Dziecka w ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

W ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej KOPD realizuje program podnoszący umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, poradnictwa socjalno-bytowego, mediacji. Prowadzone są cyklicznie warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i warsztaty edukacji emocjonalnej dla dzieci. Dodatkowo eksperci KOPD przygotowali broszury dla rodziców i opiekunów: „Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Praktyczny przewodnik dla uważnych rodziców małych dzieci” i „Zadbaj o siebie i dziecko” – obie do pobrania na stronie: https://bit.ly/3t1T0G9

„Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” – zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Broszury zawierają praktyczne informacje i wskazówki, które pozwolą rodzicom i opiekunom bardziej świadomie budować relacje z dzieckiem, rozpoznawać i nazywać emocje i potrzeby swoje i dziecka oraz adekwatnie na nie reagować. „Twoje dziecko ma prawo odczuwać różne emocje, miej do niego zaufanie. Nie kwestionuj jego uczuć, np. to nie boli tak bardzo, nie smuć się to nie koniec świata. Kiedy mówisz dziecku, że nie czuje tego, co czuje – uczysz go „nieczucia”, braku zaufania do swoich odczuć, pozbawiasz go pewności siebie i uważności na siebie, osłabiasz jego mechanizmy obronne”, natomiast „kiedy uznajesz realność przeżyć emocjonalnych swojego dziecka, rozmawiasz z nim o uczuciach, rozwijasz u niego zdolność postępowania zgodnego z jego wewnętrznymi potrzebami, umiejętność dbania o nie i chronienia swoich granic”.

Komitet Ochrony Praw Dziecka to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz dzieci od 1981 roku.