Kampania PYTAJ O CHEMIĘ – AskREACH

Wystartowała kampania Pytaj o chemięskierowana do producentów, sprzedawców sieci detalicznych oraz konsumentów. Celem jej jest wzrost świadomości na temat obecności w produktach codziennego użytku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy – SVHC (Substances of Very High Concern). Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza polskie firmy do włączenia się w kampanię, aby w prosty sposób spełnić swój obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Powstała międzynarodowa baza danych oraz aplikacja na smartfony. Kampania będzie również zwiększać świadomość polskich konsumentów o ich prawie do informacji. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów.

PODSTAWA PRAWNA – ROZPORZĄDZENIE REACH

Artykuł 33 rozporządzenia REACH stanowi, że dostawcy wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% (wag.) muszą przekazać odbiorcom wyrobów w łańcuchu dostaw informacje o tej zawartości, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu. Artykuł ten ustanawia także prawo konsumenta do żądania i uzyskania takich informacji od każdego dostawcy w łańcuchu dostaw bezpłatnie, w ciągu 45 dni od przekazania żądania.

Według definicji z tego rozporządzenia wyrobem jest przedmiot, któremu podczas produkcji nadano określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny. Do wyrobów zalicza się m.in. odzież, meble, urządzenia elektroniczne i zabawki. Mieszaniny chemiczne, takie jak środki czystości i chemia gospodarcza, kosmetyki czy farby nie wchodzą w zakres artykułu 33 rozporządzenia REACH. Jednak określone obowiązki informowania wynikające z innych części ustawodawstwa dotyczą opakowań takich mieszanin (np. rozporządzenie CLP, tj. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.

SVHC (Substances of Very High Concern) Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Badania naukowe wykazały, że jednoczesne narażenie na kilka niebezpiecznych substancji może powodować niekorzystne skutki, nawet jeśli stężenia poszczególnych substancji pozostają poniżej ich indywidualnych progów działania. Problemem jest brak informacji dotyczących występowania niebezpiecznych substancji w produktach oraz brak świadomości producentów na temat obowiązku ich przekazywania konsumentom.

Więcej na temat SVHC można przeczytać w artykułach na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), w których wyjaśniono szczegółowo rozporządzenie REACH

 APLIKACJA NA TELEFON

Od dwóch miesięcy konsumenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej, połączonej z bazą danych firm. Poprzez aplikację mogą oni skanować kody kreskowe definiując w ten sposób produkt. Jeśli dana firma umieściła wcześniej w bazie informacje  na temat SVHC, skanując kod kreskowy klient, otrzyma je od razu. Jeśli informacji jeszcze nie ma, konsumenci w prosty i szybki sposób mogą używając aplikacji wysłać zapytanie do firm.

Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Można ją również pobrać tutaj: https://www.ekonsument.pl/pytajochemie

OGÓLNOEUROPEJSKA BAZA DANYCH

Ogólnoeuropejska baza danych dla firm połączona jest z aplikacją Pytaj o Chemię. Pozwala w łatwy sposób wprowadzić do bazy informacje na temat obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w artykułach i trafić z nimi do konsumentów. 

 Jak skorzystać z bazy?

Zamieszczanie informacji w bazie jest bardzo proste, można to zrobić poprzez indywidualne konto dla każdej firmy, które jest obsługiwane tylko przez nią. Informacje o SVHC w produktach można dodawać pojedynczo dla każdego artykułu, lub zbiorowo przygotowując je wcześniej w specjalnym pliku. 

Dane znajdujące się w bazie są całkowicie bezpieczne dzięki zastosowaniu modelu kontroli dostępu opartej na rolach (role-based access control). Tylko przedstawiciele danej firmy mogą dodawać, modyfikować lub usuwać dane o wyrobach należących do niej. We wszystkich połączeniach stosowane jest szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer), zapewniające ten sam poziom bezpieczeństwa co systemy bankowości internetowej.

KORZYŚCI DLA FIRM

Firma może w prosty sposób wypełnić swój obowiązek informacyjny, jednocześnie wpisując się w trend świadomości ekologicznej oraz dbania o zdrowie konsumenta. Informując pokazuje się jako odpowiedzialna społecznie i dbająca o dobre relacje z klientami i środowiskiem naturalnym.

Klient skanując kod kreskowy produktu, otrzymuje informacje o zawartości bądź jej braku SVHC. Może bardziej świadomie podjąć decyzje zakupowe jeszcze w sklepie.

Konsumenci zwracają uwagę na zawartość szkodliwych substancji w produktach. Coraz świadomiej dokonują wyborów zakupowych. Według badań przeprowadzonych przez Eurobarometr w 2017 roku 4 na 5 Europejczyków boi się wpływu chemikaliów na ich zdrowie. 

Korzystając z bazy danych firma oszczędza swój czas. Nie będzie musiała zajmować się każdym indywidualnym zapytaniem od konsumentów, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i funduszy.

Za pośrednictwem aplikacji firma może przedstawić potencjalnym klientom dodatkowe informacje o wyrobach. W przypadku wyrobów zawierających SVHC jest możliwość przekazywania klientom takich informacji jak instrukcje bezpiecznego użytkowania. W przypadku substancji niezawierających SVHC można jasno to zademonstrować swoim klientom, pokazując, że firma jest czynnie zaangażowana we wprowadzanie na rynek wyrobów wolnych od SVHC.

FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

Naszym celem jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Pokazujemy kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko, a także wspólnie z Wami szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw. Prowadzimy projekty informacyjne, edukacyjne, współpracujemy z nauczycielami, innymi NGO, docieramy do przedsiębiorców, rządu. Dotychczas wnikliwie przeanalizowaliśmy problemy związane z branżami odzieżową, zabawkarską, drzewno-papierniczą. Obecnie zwracamy się też w kierunku elektroniki oraz żywności. Organizujemy konferencje, seminaria, spotkania, debaty, pokazy filmów, happeningi, wystawy, festiwale oraz szkolenia. Wydaliśmy kilkanaście publikacji, m.in. poradniki dla organizacji pozarządowych, firm, konsumentów, a także scenariusze zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży.