Animal Crossing w formie LEGO – współpraca Grupy LEGO i Nintendo