Zakupy z udziałem wszystkich zmysłów

Zakupy z udziałem wszystkich zmysłów

Trendy w zakresie bezpieczeństwa i jakości były tematem prezentacji prowadzonych podczas targów Spielwarenmesse na stoisku TÜV Rheinland – jednego z wiodących instytutów badawczych, podsiadającego laboratoria w Ameryce, Azji i Europie. Największy nacisk położono na bezpieczeństwo zabawek inteligentnych, nowe rozwiązania w zakresie norm, w tym testy mechaniczne oraz certyfikację.

Wiodącym tematem targów były zabawki inteligentne (smart toys). Pod tym pojęciem kryją się wszystkie produkty, które mogą być podłączone do sieci i w ten sposób oferować nowe lub dodatkowe możliwości zabawy. Zdaniem specjalistów z TÜV Rheinland w tym przypadku producenci muszą przyjrzeć się kwestii bezpieczeństwa z szerszej perspektywy. – Także rodzice, którzy chcą podarować swoim dzieciom zabawkę podłączaną do sieci, powinni zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych – mówi Günter Martin, ekspert ds. Internetu w TÜV Rheinland. Jego „złota zasada” brzmi: „Zawsze nadawaj bezpieczne hasło”.

Wykonanie

Niezależnie od tego, czy zabawka jest w pełni analogowa, czy podłączana do sieci, eksperci TÜV Rheinland zalecają kupowanie z wykorzystaniem zmysłów. – Ostre naroża i krawędzie lub luźne części są nie tylko irytujące, ale mogą też być niebezpieczne – zwraca uwagę Alicja Lisowska-Kęcik, ekspert ds. testowania zabawek w TÜV Rheinland Polska. Ponadto należy również pamiętać o obowiązku zamieszczenia na opakowaniu lub produkcie informacji o producencie lub importerze.

Dodatkowe oznakowanie

Niemal 2/3 konsumentów podczas zakupu zwraca uwagę na znaki testowe niezależnych organizacji badawczych, m.in. GS (tzw. przetestowane bezpieczeństwo), specjalne znaki TÜV Rheinland (badanie zawartości substancji szkodliwych) lub znak jakości LGA (bezpieczeństwo i użyteczność). Są one przyznawane produktom po pomyślnym przejściu przez nie testów laboratoryjnych. Ponadto firmy produkcyjne poddawane są szczegółowej kontroli. Testy obejmują szeroki zakres aspektów bezpieczeństwa, w tym np. bezpieczeństwo elektryczne lub możliwe zanieczyszczenia. Uwzględniane są także kontrole mechaniczne oraz badania palności zabawek miękkich.

Inteligentne zabawki

Digitalizacja wpłynęła na rynek zabawek. Jednymi z nowych trendów są inteligentne lalki, przytulanki oraz roboty podłączane do sieci. Mogą komunikować się z dziećmi, odpowiadać na pytania, wykonywać polecenia i przekazywać wiadomości głosowe od rodziców. Inteligentne zabawki pamiętają o urodzinach, znają imiona oraz zainteresowania dzieci i są połączone ze smartfonami poprzez aplikacje. Mogą też być pomocne w przygotowaniu młodego pokolenia do wejścia w cyfrowy świat – pod warunkiem, że ich nabywcy będą mieli na uwadze kilka istotnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo danych oraz RODO.

Bezpieczeństwo danych

Inteligentne zabawki pociągają za sobą dwa rodzaje ryzyka w zakresie ochrony danych. Z jednej strony są to hakerzy, którzy mogą mieć dostęp do niezabezpieczonych urządzeń i w ten sposób komunikować się z dziećmi lub wykradać dane, z drugiej – producenci i dostawcy mogą wykorzystywać uzyskane dane do celów, dla których nie są one przeznaczone. Aby zapobiec takim nadużyciom, należy zagwarantować wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa danych. Eksperci TÜV Rheinland wskazują dwa certyfikaty, którymi mogą kierować się konsumenci: Protected Privacy IoT Product (polega np. na ocenie zabawki i sposobie przekazywania przez nią danych) oraz Protected Privacy IoT Service (oznacza bezpieczną obsługę danych przez producenta).

RODO

Wraz z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawodawcy w Europie ustanowili nowe standardy ochrony prywatności. Klienci mogą teraz żądać od dostawców produktów usunięcia wszelkich danych osobowych – w przeciwnym wypadku mogą zostać na nich nałożone surowe grzywny oraz sankcje. I choć branża dziecięca w większości stosuje się już do nowych wytycznych, rodzice powinni być w pełni świadomi również podczas zakupu zabawek (np. w dokumentacji produktu lub na stronie internetowej producenta powinny znajdować się oświadczenia dotyczące ochrony danych: gdzie i jak długo będą przechowywane oraz kto jest za to odpowiedzialny). TÜV Rheinland doradza też użytkownikom, aby przed zakupem upewnili się, że w dowolnym momencie mogą wylogować się z aplikacji, a połączenie Bluetooth pomiędzy smartfonem i zabawką działa tylko za zgodą posiadaczy obu urządzeń (jeśli w aplikacji nie można ustawić hasła, zabawka nie powinna być użytkowana).

 Złote zasady zakupowe według TÜV Rheinland

 • Należy kupować zabawki pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.
 • Wszystkie informacje, ostrzeżenia i instrukcje obsługi powinny być kompletne i w języku polskim, a producent lub importer łatwy do zidentyfikowania (jest to konieczne w przypadku uszkodzenia lub reklamacji).
 • Oznakowanie CE musi być umieszczone na produkcie lub opakowaniu. W ten sposób producent oświadcza, że produkt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w UE. Uwaga: znak CE nie jest znakiem testowym niezależnego ośrodka badawczego.
 • Dodatkowe znaki kontrolne TÜV Rheinland oraz LGA zapewniają większe bezpieczeństwo podczas zakupu. Dobrze znane są także znaki GS (tzw. sprawdzone bezpieczeństwo), LGA (jakość, przydatność do użytku) lub specjalne znaki dla testowania substancji szkodliwych.
 • Na znakach testowych TÜV Rheinland lub LGA znajdują się indywidualne numery. W platformie Certipedia (dostępnej na www.tuv.com) można w każdej chwili sprawdzić, jakie parametry zostały poddane testom w przypadku wybranego produktu. Wiedzy na ten temat dostarczają także informacje zamieszczone na opakowaniu, takie jak „Przetestowane na obecność substancji szkodliwych”.
 • W przypadku zabawek dla dzieci powyżej 3. roku życia może być wymagane zamieszczenie ostrzeżenia „Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3. roku życia”. To lub inne ostrzeżenie, jak również informacje dotyczące wieku każdorazowo powinny być sprawdzane podczas zakupu.
 • Przed zakupem dobrze jest też wykonać tzw. kontrolę dotykową polegającą na wzięciu zabawki do ręki i ocenie, czy posiada ona ostre kąty, krawędzie i metalowe części (mogą wywoływać skaleczenia).
 • Małe części mogą być łatwo połknięte przez dzieci. Oczy, przyciski itp. muszą być mocno przymocowane, tak aby nie istniało niebezpieczeństwo ich poluzowania podczas zabawy.
 • Należy zachować ostrożność, jeśli zabawka wydziela zapach – dzieci są bowiem dużo bardziej wrażliwe na zapachy niż dorośli. Nieprzyjemny zapach może także świadczyć o zawartości szkodliwych substancji.
 • W przypadku zabawek pluszowych należy zwrócić uwagę, czy można je prać lub myć. Jeśli to możliwe, należy umyć zabawkę przed pierwszym użyciem.
 • Drewno lite jest lepszej jakości niż drewno laminowane lub płyta wiórowa (nie zawiera kleju). Powłoki kolorowe powinny być odporne na ślinę i pot.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na produkty wypełnione płynem, np. gumowe kulki. Zabawki te powinny być wystarczająco trwałe, aby ich zawartość nie była dostępna podczas zabawy. Warto jest regularnie sprawdzać zabawki pod tym kątem. Dotyczy to również produktów z innymi materiałami wypełniającymi.
 • Zabawki wydające dźwięki powinny zachęcać do słuchania. Należy jednak pamiętać, że uszy dziecka są wrażliwe, dlatego istotna jest ich głośność.